top of page
  • Writer's pictureClaire Klingenberg

Jak používat Wikipedii?

Updated: Mar 22, 2021


Student, učitel, novinář, člověk... Je jedno, kdo jste. S velkou pravděpodobností zahajujete informování se o novém tématu na Wikipedii. Samo o sobě to není nic špatného, ale hodí se si pár věcí uvědomit, abyste mohli Wikipedii využít pro svůj maximální benefit.


Jak asi víte, Wikipedie je psaná různými autory píšícími pod přezdívkami, tedy většinou anonymně. Těmto autorům se říká editoři. Editorům jsou nadřazeni správci, kteří by měli kontrolovat, aby kvalita zdrojování odpovídala parametrům Wikipedie. Tedy práce správců není kontrolovat obsah obsahu, ale kvalitu jeho vytváření.


Než vysvětlím červené oválky na obrázku v úvodu, chci upozornit na následující dvě věci:

  1. Česká Wikipedie má málo editorů a ještě méně správců. Dochází k tomu, že nekvalitně napsané články s neaktuálním či jinak nepřesným obsahem na české Wikipedii visí dlouho (i několik let). Pokud je to pro vás možné, čtěte články v nějakém větším jazyce. Čím větší jazyk, tím více editorů, tím více správců, tím kvalitněji vytvořený obsah. (Samozřejmě to není stoprocentní, ale je to dobré obecné pravidlo.)

  2. Wikipedie obecně má velmi kolísavou kvalitu v závislosti na už zmíněném jazyce, ale i na tématu. U některých témat mohou články mít až 99% přesnost, u některých jen 60%. Jak to vím? Psali to na Wikipedii.


Podívejte se na obrázek, uvidíte tam tři důležité červené oválky.

  • Oválek kolem čísílek v textu Tato čísílka neslouží k tomu, aby vám komplikovala život, když text z Wikipedie někam kopírujete. Jsou to odkazy potvrzující tvrzení, které je v textu napsáno. Když na wikipedické stránce sjedete dolů, najdete tam sekci Odkazy (Reference). Tady jsou čísílka přiřazena ke konkrétním zdrojům. Pokud je u jednoho tvrzení více než jedno čísílko, jedná se většinou o potvrzení téhož z různých nezávislých zdrojů. Více nezávislých zdrojů se často uvádí u společensky sporných (i když třeba vědecky zcela nesporných) témat. Tento seznam odkazů je pro vás odrazovým můstkem, kde se o tématu dozvědět něco víc. Pořád ale mějte na paměti, že ne všechny zdroje jsou kvalitní a ověřené, obzvlášť na české Wikipedii. Také už dávno není pravda, že by knižní zdroje automaticky zaručovaly vyšší kvalitu informací, než se nachází na webu. Dnes si může knihu vydat kdokoliv, napsat si do ní cokoliv a využít toho, že v nás převládá pocit, že co je (v knize) psáno, je dáno. A poslední věc, někdy je za tvrzením místo čísílek v závorce fráze chybí odkaz nebo chybí zdroj. To znamená, že tvrzení se nezakládá na obecně přijímaném faktu, je spíše názorem editora a jiný editor, nebo správce, na toto poukazuje.

  • Oválek kolem Zobrazit historii Když kliknete na tuto záložku, zjistíte, kdy byl obsah článku naposledy aktualizován a co v něm bylo změněno. Změny mohou být od oprav pravopisu přes dopsání nových částí článku po celkové přepsání dosavadního obsahu. Jsou články, kde dlouho nedošlo k žádným změnám, protože se jedná o uzavřené, málo se vyvíjející a proměnlivé téma, ale jsou i články o dynamických tématech, u kterých by bylo aktualizace nebo i kontrola kvality obsahu třeba, ale "nejsou lidi." Pokud děláte referát o klikách na dveřích, málo aktualizovaný článek vám poslouží dostatečně jako dobrý odrazový můstek. Pokud byste se snažili zjistit něco o vývoji HDP Německa, potřebujete komplexnější informace reflektující svým obsahem a svými odkazy vývoj tématu.

  • Oválek Diskuze, aneb bitevní pole Tady, spíše u dynamických témat, najdeme diskuze editorů, kteří mezi sebou řeší, proč by mělo v článku něco zaznít, jak to má být prezentováno a zda jsou užité zdroje odpovídající. Editoři si zde tedy řeší náplň obashu na základě pravidel a parametrů Wikipedie. Správce zasahuje, pokud diskuze probíhá příliš dlouho, jde mimo téma, či dojde k náletu "ideologicky předpojatých" editorů, kteří válcují ostatní. Správce v tom případě úpravy u článku na nějakou dobu zamkne. To poznáte tím, že v pravém horním rohu článku je ikona visacího zámku.


Wikipedie je výborný nástroj a inspirativní odrazový můstek. Hlavní strana Wikipedie je každý den aktualizována a díky ní jste navedeni na tématy a články, které byste si jinak nepřečetli. Pamatujte ale, že pokud se chcete komplexně o nějakém tématu informovat, nebo o dokonce o něm psát, Wikipedie musí být vaší první zastávkou, nikoliv tou jedinou.


Pokud byste se rádi naučili Wikipedii editovat, přidejte se k GSoW - nabízí školení zdarma.


720 views0 comments

Recent Posts

See All

Detektor lži nedetekuje lež

Detektor lži, jak ho známe z detektivek a někteří i ze skutečného života, měří následující hodnoty: srdeční tep krevní tlak rychlost dechu kožní odpor (elektrodermální aktivita) Tím, že měří zároveň n

Comments


bottom of page