top of page
  • Writer's pictureClaire Klingenberg

Jak poznám spolehlivý web?

Updated: Apr 5, 2020


Aktualizováno 5. 4. 2020


V dnešní době máme přístup k téměř neomezenému množství serverů s nepřeberným množstvím informací. Na jednu stranu je to skvělé, že máme takto na výběr, na stranu druhou je na nás, abychom se naučili rozlišit kvalitní a nekvalitní informace. I známé zpravodajské weby občas referují nepřesně, o to hůře jsou na tom weby s líně vygenerovaným obsahem a nejhůře weby přímo dezinformační, které čím dál tím více umí na první pohled vypadat věrohodně.


Co potřebujeme vědět, abychom snížili pravděpodobnost konzumování nekvalitních informací?

  1. Žádný zdroj není dokonalý I velké zpravodajské servery vypustí sem tam špatné informace. Ať je to z důvodů falešné objektivity nebo nedostatečného ověření kvůli časovému presu - stát se to může.

  2. POKUD JE VELKÁ ČÁST ČLÁNKU PSANÁ VELKÝMI PÍSMENY JE TO PRO NÁS VAROVNÝ SIGNÁL Z nějakého důvodu si mnohé weby s "alternativními fakty" nechávají při psaní zapnutý CapsLock. Zdá se to jako banální a povrchní poučka, ale absence znalosti pravopisu, interpunkce a funkcí klávesnice často poukazuje i na nekvalitní obsah.

  3. Není hyperlink jako hyperlink Odkazy v textu v článcích mají za úkol v nás vzbuzovat důvěru, že obsah je něčím podložený. U webů s nepříliš kvalitním obsahem vedou odkazy na jiný článek na témže webu, kde se opět nedozvíme, jak se k informaci dobrali. Na jiných zase odkazy vedou na nějakou reklamu odpovídající danému klíčovému slovu. Zase na jiných vede odkaz na naprosto náhodný web, který s původním článkem nemá nic společného. A na těch lépe se maskujících vede odkaz na nějaký zdroj, ovšem nezřídka se stane, že zdroj říká opak toho, co je napsaného v článku.

  4. Opakovaná informace nerovná se pravdivá informace Jen proto, že informaci vidíme už po několikáté, neznamená, že je pravdivá. Často se to týká tvrzení uvozenými "ví se, že," "dlouho víme," "od nepaměti"... Tato tvrzení sice kolují, ale nebývají konkrétně ověřené a při bližším pohledu se ukazuje, že jsou založena na velmi vágních základech, či dokonce jejich opaky jsou pravdou.

  5. Jsou servery, které se tváří jako informační, ale jsou to vylepšené e-shopy Články na těchto webech ve vás vytvářejí strach ze známého a neznámého, démonizují ostatní zdroje informací a nakonec vám nabídnou nějaký produkt, který vám má pomoci s tím problémem, který ve vás vytvořili. Více podrobně v Základní metody manipulátorů.

  6. Na autorovi záleží Články, u kterých není uvedený autor, či je uvedena nedohledatelná zkratka, či jen redakce jsou obecně méně spolehlivé než ty, pod které se autor podepíše. Pokud je článek nekriticky poskytuje informace, které se v rozporu s dosavadním poznáním, je dobré se podívat na historii autora, zda má s tématem zkušenosti a jakou kvalitu mají jeho ostatní články.

  7. Existují ověřovací weby Samozřejmě i ty se mohou mýlit. Každý svůj verdikt detailně vysvětlují a odvolávají se na konkrétní informace. V českém jazyce už také vznikly. Výborný web je třeba manipulatori.cz na témata ohledně zdraví, konspirací a dalších falešných zpráv. Pokud vás zajímá, jak moc výroky politiků odpovídají realitě, využívejte demagog.cz.


Vím, je to hodně práce, vše si takto kontrolovat. Bohužel nám nic v dnešní době nezbývá. Nemusíte to ovšem brát jako otravnou povinnost, ale můžete si to představit jako napínavou detektivní práci. 😉


Tady je výborné video s dalšími body, znalost angličtiny netřeba.237 views0 comments

Recent Posts

See All

Detektor lži nedetekuje lež

Detektor lži, jak ho známe z detektivek a někteří i ze skutečného života, měří následující hodnoty: srdeční tep krevní tlak rychlost dechu kožní odpor (elektrodermální aktivita) Tím, že měří zároveň n

Comments


bottom of page