top of page
  • Writer's pictureClaire Klingenberg

KZ: Příliš mnoho informací 1 - U jiných se chyby nacházejí lépePodkategorie kognitivních zkreslení U jiných se chyby nacházejí lépe zní naprosto samozřejmě. No ano, kognitivní zkreslení nejsou tajnou věcí jen pro zasvěcené, mnohé principy z nich jsou nám známé, jen si neuvědomujeme, že je někdo přesně vysledoval a nazval. Nadcházející zkreslení mají sice zvláštní názvy, ale jejich podstata pro vás nebude nic nového.A. Naivní realismus Naivním realismem se nazývá naše mylná představa, že my jsme z naší podstaty více racionální a ve všem více informovaní než ti kolem nás. Tedy, vidíme svět bez předsudků a objektivně. Očekáváme, že ostatní dojdou k stejným závěrům jako my, pokud jsou vystaveni stejným informacím a racionálně je zpracují. A pokud k nim nedojdou, jsou ignorantští a/nebo iracionální a/nebo plni chybných předporozumění. Přestože toto někdy nastat může, pokud jsme takto defaultně nastavení, uniknou nám chvíle, kdy se opravdu mýlíme a je na nás, abychom přehodnotili svůj názor.


B. Naivní cynicismus Naivní cynicismus stojí na představě, že nemáme žádné předsudky/chybná předporozumění. Pokud s námi někdo nesouhlasí má předsudky/chybná předporozumění, která vycházejí z jejich sebestředného vnímání světa. Řadí se do něj i představa, že ostatní jsou více egoističtější než my a narozdíl od nás, spíše jednají ve vlastním zájmu. Podobně jako některé další kognitivní zkreslení, tato tendence lidského myšlení je sledována i v kontextu behaviorální ekonomie.C. Zkreslení slepého bodu

O tom, že všichni máme slepý bod jsem se zmiňovala v článku Základní metody manipulátorů. V kontextu kognitivních zkreslení se slepým bodem myslí to, že sice můžeme skvěle vystopovat předsudky, chybná předporozumění a zkreslení u ostatních, ale nejsme schopni si uvědomit (nebo přijmout), že i my jím podléháme. Proto, jak dokola opakuji, první krok ke kritickému myšlení je práce na vlastní osobě a mysli.

87 views0 comments

Recent Posts

See All

Detektor lži nedetekuje lež

Detektor lži, jak ho známe z detektivek a někteří i ze skutečného života, měří následující hodnoty: srdeční tep krevní tlak rychlost dechu kožní odpor (elektrodermální aktivita) Tím, že měří zároveň n

Comentarios


bottom of page