top of page
  • Writer's pictureClaire Klingenberg

Nostradamus a korona: TOTO je tajemstvo jeho predpovede, prinúti vás zamyslieť se"Prečo sa pomocou povestných proroctiev darí udalosti „predvídať“ len po tom, ako sa odohrajú?"


...

"Česká popularizátorka kritického myslenia Claire Kroulik-Klingenberg však pripomína, že toto údajné proroctvo je veľmi nepresné.„Koronavírus sa šíril od novembra 2019, nie od roku 2020,“ upozorňuje. „Krajina so siedmimi vrchmi“ podľa nej mieša povesť o vybudovaní Ríma na siedmich vrchoch s predstavou, že Taliansko je len Rím.„Navyše Rím zďaleka nie je jediné mesto vybudované na siedmich vrchoch, poznáme ich približne 90.“Kroulik-Klingenbergová dodáva, že „koniec svetovej ekonomiky“ je slovné spojenie, aké by Nostradamus určite nepoužil už len preto, že v jeho časoch sa tento výraz používal v zmysle správy kláštorných financií."

...


Celý článek zde


Můj rozbor Nostradamovi předpovědi zde

56 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page