top of page
  • Writer's pictureClaire Klingenberg

Přednáška v Hvězdárna a Planetárium Brno

(Nejen) Vědecký skepticismus v Evropě 21. století


Claire Klingenberg se svou přednáškou v brněnské hvězdárně

"Moderní skeptické hnutí vzniklo v USA v 70. letech, z velké části jako reakce na propagaci věštců, léčitelů a charismatických pastorů v médiích, obzvlášť tedy v televizi. U jeho zrodu stáli například Carl Sagan a James Randi. Za posledních čtyřicet let se skeptický přístup, tedy snaha o ověření informací, než je jim uvěřeno a jsou šířeny dál, rozšířil napříč obory. Na evropské úrovni skeptický proud a aktivismus začal splývat s příbuznými myšlenkovými směry, humanistickými, sekularizačními a racionalistickými. Dnešní skeptické hnutí proto zahrnuje vše od pro-očkovacího aktivismu, kritický přístup k užívání projektivních metod v psychologii, po upozorňování na člověkem způsobené změny klimatu."

Objednat tuto přednášku

17 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page