top of page
  • Writer's pictureClaire Klingenberg

Přednáška v rámci Noc vědců 2018

Horoskopy: Co vás (ne)čeká


Claire Klingenberg, Noc vědců 2018, Knihovna AV ČR

Letos jsem na Pražské Noci vědců přednášela o horoskopech. "S horoskopy se potkáváme každý den. Během přednášky si povíme něco o jejich historii, o panovnících, kteří se jimi řídili, o nejslavnějších věštbách, i o tom, proč (nejen) astronomicky nedávají smysl a proč jim i přesto někteří věří." https://www.clairek.com/book-for-a-talk/horoskopy-co-vás-ne-čeká O Noci vědců: "Noc vědců je celorepubliková vědecko-popularizační akce, která zapojuje všechny lidi do inspirujícího prostředí vědy. Návštěvníci si hrají, poznávají, zkoušejí a snaží se pochopit a objevovat tento fascinující svět."


14 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page