top of page
  • Writer's pictureClaire Klingenberg

Podruhé v pořadu Hergot!, ČRo RadioWave


"Skeptické hnutí se snaží odhalovat praktiky a názory, které shledává jako nevědecké a – ať už přímo, nebo nepřímo – nebezpečné. Často jsou v jeho hledáčku i fenomény, které se dotýkají náboženství a spirituality. Proto jsme si pozvali do Hergot!u prezidentku Evropské rady skeptických organizací Claire Klingenberg z Českého klubu skeptiků Sisyfos." Hergot!
5 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page