top of page

Nenech se nachytat! Pro středoškoláky

Základní toolbox kritického myšlení

  • 3 hours
  • Kontaktujte pro info
  • Vaše škola

Service Description

„Nenech se nachytat!“ naučí žáky a studenty kritičtěji přistupovat k novým informacím, lépe analyzovat své vlastní myšlenkové pochody a vyvarovat se logických klamů a argumentačních faulů u sebe i ostatních.


Contact Details

claire@clairek.com


bottom of page