top of page
Claire Klingenberg header.png

Vážím si vaší zpětné vazby

Mgr. Barbora Těšíková 
čeština a dějepis 
Gymnázium Jana Palacha

Skvělý seminář pro studenty. Ačkoliv se těmto tématům ve škole věnujeme, nedokážeme podchytit vše. Tohle je výborné rozšíření.

Ing. Jana Talpová
Informační a komunikační technologie
SPŠST Panská

Za svou téměř třicetiletou praxi ve školství jsem absolvovala hodně různých akcí určených žákům středních škol.

Proto ke všem těmto akcím přistupuji s kritickým očekáváním.  Včerejší workshop se podle mého názoru vyvedl skvěle. Téma je velice aktuální, zoracováno a předneseno bylo opravdu zajímavě a „blbuvzdorně“, s názornými příklady.  Nejen já, ale i kolegyně, která dozorovala v pondělí, jsme se shodly, že se konečně objevilo něco skutečně užitečného a ještě v dobrém provedení.  Myslím, že žáci si z toho hodně pro sebe odnesli, já určitě. 

Jen malou poznámku, ze začátku jste mluvila hodně rychle. Postupem doby jsem si na tempo zvykla, ale prvních několik minut jsem se musela „pekelně“ soustředit, abych stíhala vnímat. Nicméně třeba to byl záměr, jak posluchače hned od začátku  odpoutat od všech jiných činností a přimět je k soustředěnosti – něco jako promítnout „roztomilé zvířátko“.

Moc děkuji a jsem ráda, že na mě „padl dozor“ právě při tomto workshopu.

Darren Copeland
Head of Department 
English and Drama
Nový PORG

I’d like to thank Claire Klingenberg for her inspirational workshop on the fallibility of memory. Students at Nový PORG were given a learning experience they will, ironically, never forget. Thank you Claire. The world needs more teachers like you.

bottom of page