top of page
  • Writer's pictureClaire Klingenberg

Kritické myšlení: Základy a využití

Kritické myšlení je typ filozofie - způsob, jakým pohlížíme na svět kolem nás a sami na sebe.


Je to soubor systémů, pravidel a postupů, jak zhodnocovat nové informace, staré informace, své názory, svá předporozumění. Mělo by vést k tomu, abychom uměli identifikovat naše předsudky a rozpoznali zkreslení, které naše perspektiva přináší.


Je to také nekonečný proces, jelikož neustále se na nás vrhají nové informace a nikdy neukončíme boj s sebou a s leností naší mysli.
39 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page