top of page
 • Writer's pictureClaire Klingenberg

Dezinformace, Malinformace, Misinformace

Nejčastěji se v článcích, reportážích a diskuzích potkáváme s pojmem dezinformace jako označení zavádějících až nepravdivých zpráv. V českém prostředí se v běžné řeči tento pojem vžil jako zastřešující pro celou tuto škálu.


Ovšem ne všichni, kteří šíří nepravdivé informace, to dělají vědomě a záměrně. Pokud k nim budeme přistupovat stejně, jako k záměrným lhářům a manipulátorům, velmi to ztíží jak komunikaci s nimi, tak i možnost jim rozpory s realitou vysvětlit.

Rozlišujeme dle záměru

Přestože škoda napáchaná šířením nepravdivých informací může být větší od těch, kteří je šíří s “dobrým” úmyslem, nelze tyto šiřitele nazvat dezinformátory.


Máme tedy pojmy malinformace, dezinformace a misinformace (hromadně MDM) Jaký je mezi nimi rozdíl?


Malinformace

Malinformace, doslova zloinformace, jsou vypuštěné výsledky cherrypickingu za účelem nikoliv informovat, ale uškodit osobě, organizaci, sociální skupině, či národu nebo zemi.


Cherrypicking - “sbírání/vybírání třešní” je pojem označující manipulativní metodu, při které vytrháváme informace z kontextu, vybíráme si jen ty informace, které se nám hodí. Ostatní relevantní fakta cíleně neprezentujeme.


Tedy, malinformace jsou ošemetné v tom, že se u nich jednoduše nedá říct, že se jedná o lež, ale je potřeba doplnit celkový kontext. Uvádění skutečností na pravou míru vyžaduje od našich posluchačů trpělivost a čas, který nám nemusí chtít věnovat.


I v tom tkví zákeřnost malinformací - jeden krátký výkřik se roznese mnohem jednodušeji, než obšírné vysvětlování.


Dezinformace

Dezinformace jsou nejen nepravdivé informace, ale i osoba/organizace/země, která je šíří, si je lži vědoma.


Tato lež má často jeden či více z následujících cílů:

 • obohacení

 • politická moc

 • šíření strachu a chaosu

 • ublížení určité skupině


Dnes se potkáváme s čím dál tím víc sofistikovanými metodami vytváření dezinformací, které zahrnují i deepfakes - uměle vytvořené fotografie, videa a nahrávky, které působí čím dál tím více realističtěji, jejichž obsah podporuje dezinformační cíle.


Misinformace

Misinformace jsou nepravdivé informace, které jsou šířeny v domění, že jsou pravdivé.


Zákeřnost misinformací spočívá v tom, že nelze ukázat na pachatele, nemáme jasného záporáka, na kterého lze prstem ukázat a odhalit zlý záměr.


Naopak, k misinformátorům musíme přistupovat citlivě a s pochopením. Často se jedná o osoby, které podlehly fearmongeringu - dezinformačním kampaním stavících na obavách a šířících strach. Mohou to být osoby, které nejsou zvyklé kriticky reflektovat informace, nemusely mít příležitosti a možnosti se to naučit.


Nebo se může také jednoduše jednat o běžnou, lidskou chybu.


Jak poznáme MDM?

Základním markantem MDM je, že neslouží k tomu, aby informovaly, ale aby vytvořily emocionální reakci.


Můžeme si klást následující otázky na konfrontovanou zprávu, abychom si pomohli je rozpoznat:

 • Vyvolává emocionální reakci?

 • Vyjadřuje se odvážně k (vědecky, nikoliv společensky) kontroverznímu tématu?

 • Je to mimořádné tvrzení?

 • Obsahuje kusé informace, nebo nabízí širší kontext?

 • Šíří se virálně?

 • Má jasného/dohledatelného autora? Co o něm víme?


Další info

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page