top of page
  • Writer's pictureClaire Klingenberg

Kategorie medicíny


Konvenční medicína

  • běžné lékařské postupy, které jsou zavedené, většinově fungují, ale mohou se mezi nimi objevit i tradice, zastaralé poznatky a vliv lobbingu alt směrů

Medicína založená na důkazech (EBM)

  • přístup, který se snaží revidovat zavedené postupy a kriticky se dívat na postupy nové

Medicína založená na vědě (SBM)

  • rozšíření EBM, především ve vztahu k metodám, které dlouhodobě nevykazují účinky nad rámec placeba, nejsou vědecky podložené, ale drží se díky stálému testování, přestože k ničemu nevede

Alt a komplementární (Pseudomedicína)

  • postupy, které nejsou alternativou k medicíně, zakládají se na placebo efektu, zaměňování korelace a kauzality a svou popularitu si udržují tím, že jejich poskytovatelé mají narozdíl od běžných lékařů na své klienty čas a vytvářejí pocit vyslyšení*

*to je něco, co v konvenční medicíně chybí, ale řešení je spíš otázkou změny struktury zdravotnictví, než jednotlivých lékařů
Zdroje

32 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page