top of page
  • Writer's pictureClaire Klingenberg

Měření inteligence

Testy inteligence mají po desátém roku života vcelku stabilní výsledky (u jednoho konkrétního testu) - tedy mají vysokou reliabilitu. Ale měří testy skutečně inteligenci? Mají testy i vysokou validitu?


Měření inteligence má hlavní kámen úrazu: definice inteligence. Zjednodušení jakéhokoliv abstraktního konceptu do jasně vymezitelných hranic bude mít své problémy. Odborných definic, co to je inteligence existuje nespočet - která je správná?


I co je vysoké skóre se liší zem od země. Organizace Mensa přijímá osoby s inteligencí v horních 2 percentilech populace. V ČR je to 130 na Stanford-Binetově škále a v USA 132. 2 body se nám v tomto kontextu nezdají jako mnoho - ale jak se praví, +2, -2, to je pořád čtyři body rozdíl 😉
Další info:


58 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page