top of page
  • Writer's pictureClaire Klingenberg

Placebo a NoceboJak bylo zmíněno, důležitou součástí placebo a nocebo efektu je vědět, že se nám má něco stát nebo být pod dohledem někoho, kdo u nás sebemenší změnu bude hledat.


Tím, že se placebo efekt špatně odděluje od vlivu sebe-uzdravovacích schopností těla a dalších vlivů, a tím, že se nocebo nedá testovat, je vliv placeba vysledovatelný především v citelných změnách a nedá se říct, ač je to převládající představa nejen u veřejnosti, že by mysl skrze placebo byla schopna uzdravit tělo. Při zázračných zlepšeních či uzdraveních nemedicínskou cestou vidíme totiž jen daný moment a nevidíme, jak je na tom člověk druhý den, další rok... U nemocí, jejichž symptomy chodí ve vlnách, může tak placebo efekt opravdu působit jako zázračné vyléčení.

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page