top of page
  • Writer's pictureClaire Klingenberg

Stačí podvod odhalit?

Představte si, že se o něčem s někým dohadujete - o nějaké konkrétní, snadno ověřitelné věci.


Teď si představte, že vám najednou dojde, že ta druhá osoba má pravdu, že se mýlíte.


Co uděláte?

Pokračujete dál na svém, abyste se neshodili?

Přiznáte chybu?


Jak jste se v takových situacích v minulosti zachovali? Pokaždé stejně nebo různě, dle kontextu?


Zdroje a další info:

3 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page