top of page
  • Writer's pictureClaire Klingenberg

Bermudský trojúhelník

Obsah postu

Kde leží Bermudský trojúhelník?

Vrcholy Bermudského trojúhelníku by měli ležet v Miami, na Bermudách a v Puerto Ricu.


Tento pomyslný trojúhelník by měl pokrývat oblast 1 300 000 km čtverečních. Ale někteří autoři uvádí až téměř 4 mil. km čtverečních a vrcholy posouvají do Azor, Mexického zálivu a Západní Indie.


Není divu, že se na tak velké ploše ztratilo tolik letadel a lodí... ale skutečně jich bylo tolik?


Ztracené lodě a letadla

Bermudský trojúhelník je pověstný tím, že se v něm ztrácí lodě a letadla.


Za posledních 500 let se v něm mělo ztratit 1000 dopravních prostředků. Nebo jen 200. Záleží koho se zeptáte a jak si definujeme tuto oblast.


Spisovatel Howard Rosenberg tvrdí, že mezi lety 1874 a 1974 se v trojúhelníku ztratilo 50 lodí a 20 letadel.


Jak tato čísla vysvětlit?


Je co vysvětlovat?

Toť otázka. Do počtu ztracených lodí jsou některými autory započítány i ty, které nebyly ani v jeho blízkosti.


Bližší vyšetřování dat o této oblasti ukazuje, že v ní nemizí lodě a letadla více či méně jako v jakékoliv jiné. Tedy, těžko můžeme hledat a předkládat vysvětlení pro efekt či jev, který prostě není.


Tak proč se o této oblasti tolik mluví?


Legenda

V roce 1945 zmizelo během nácviku v oblasti Bermduského trojúhelníku za obrovské bouře pět letadel amerického námořnictva.

Nejpravděpodobněji, vedoucímu pilotovi, kterým byl Lt. Charles Taylor, selhal kompas a bohužel ostatní piloti, jako zelenáči, nebyli vybaveni vhodnými nástroji. Ztratili se v bouři a došlo jim palivo. To stojí i v oficiální (čtyřsetstránkové) zprávě amerického námořnictva pro Vyšetřovací radu námořnictva.


Autoři, kteří tvrdí, že z ní pro své knihy a závěry v nich vychází, však do svých hypotéz vnáší notnou dávku představivosti.


Nikdo snad více, než spisovatel, který. si na záhadě Bermudského trojúhelníku postavil kariéru, Charles Berlitz (1974). Toho jeho následovníci kopírují jako autoritu, přitom mnohá jeho tvrzení jsou v rozporu s potvrzenými skutečnostmi.


Hoax? Hoax.

Takže Bermudský trojúhelník je opravdu jen pohádkou. Berlitz byl ovšem tak úspěšný v popularizaci své myšlenky prapodivného trojúhelníku, že se představa o něm společensky rozšířila, všichni jsme o něm slyšeli a domníváme se, že se tam něco děje.


Berlitz byl tak nadšený z svého úspěchu, že se snažil vytvořit další trojúhelník (i když ten první převzal od autora fiktivních románů, Vincenta Gaddise, z jeho povídky pro časopis Argosy). V roce 1989 publikoval záhadologickou knihu o Dračím trojúhelníku, který umístil k Japonsku. Ten se ale tak neujal.


Vrací nás to k důležitému skeptickému pravidlům

  • Na každém šprochu NENÍ pravdy trochu.

  • Počet přesvědčených neurčuje pravdivost.


Další info

83 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page