top of page
  • Writer's pictureClaire Klingenberg

Čtecí čtvrtky #7: Velikonoční zajímavostiKdyž máme teď ty Velikonoce, říkala jsem si, že zůstanu u tématu a připravím přehled k těmto svátkům. Tento Čtecí Čtvrtek se bude táhnout několik dní, budu postupně přidávat další zajímavosti k tématu.


Religionista Brent Landau nám téma otevře svým článkem z The Conversation. Mluví o původu těchto svátků, o křesťanských, židovských a mimo-abrahámovských kořenech Velikonoc.

Proč je téma relevantní


Článek odpovídá na otázky, jako:

  • Jak vznikla velikonoční tradice?

  • Proč se k Velikonocům pojí králík?

  • Proč se k Velikonocům pojí vejce?

Odpovědi si můžete sami přečíst v anglicky psaném článku nebo tady v mém shrnutí v češtině.


 

Shrnutí:


Velikonoce jsou pohyblivým svátkem - spadají na první neděli po prvním úplňku po jarní rovnodennosti.


Podobně jako Vánoce a Halloween, prošly za posledních dvě stě let velkými změnami a byly v nich ještě více promíseny křesťanské a nekřesťanské prvky.

Jarní svátky

Většina hlavních svátků má nějaké propojení s proměnou ročních dob. Toto je obzvlášť znatelné u Vánoc, v rámci kterých byl propojen svátek zimního slunovratu s narozením Ježíše. (Pozn. Přestože narození Ježíše se datuje do léta, dle Betlémské hvězdy by to bylo 17. června.) Symbolika narození Ježíše, jako metafory pro světlo světa, odpovídá dobovým kultům, které v tuto dobu oslavovaly symboliku podobnou.

Velikonoce, tedy Zmrtvýchvstání Ježíše, tématicky zapadá do období oslav jara, znovuzrození země. Anglický název Easter se zdá být navázán na jméno předkřesťanské bohyně Eostre, která v tuto dobu byla oslavována. Tato germánská podoba jejího jména zůstala jako název Velikonoc v německy mluvících a anglicky mluvících zemích.


Propojení s Pesachem

Pesach je židovským svátkem připomínající osvobození Židů z otroctví v Egyptě, jak se píše v knize Exodus. Jedná se o jeden z nejdůležitějších židovských svátků, který se slaví osm dní, začínajíc na první úplněk po jarní rovnodennosti. Ježíš na Pesach šel se svými učedníky do Jeruzaléma a byl ukřižován během oslav Pesachu. Jelikož jeho následovníci věřili, že vstal z mrtvých o tři dny později, dávalo smysl tyto události slavit dohromady.


Někteří ranní křesťané oslavovali Zmrtvýchvstání přímo na první den Pesachu. Vybráním tohoto data dávali důraz na Ježíšovi židovské kořeny. Jiní zase chtěli slavit v neděli - v den, kdy se věří, že byla nalezena Ježíšova hrobka prázdná.


Den byl oficiálně ustanoven roku 325 na nikajském koncilu. Tento koncil rozhodl, že Ježíš byl zcela božským a zcela lidským a jeho zmrtvýchvstání se bude slavit v první neděli po prvním úplňku po jarní rovnodennosti.


Velikonoční zajíc a vejce

V 17. stol. nadešel počátek vnímání dětství v tom smyslu, že se začalo opouštět od představ, že dětství je jen přípravou na dospělost a začalo se vnímat jako radostné období. To mělo zásadní vliv na oslavu Velikonoc.


Kolem tohoto času se začala rozvíjet symbolika vajec a zajíce. Vejce byly dlouhou dobu součástí jarních rituálů na základě své očividné symboliky plodnosti. Ve středověku dochází k propojení východoevropského folkloru s biblickými příběhy a vznikají legendy, že se vejce v době ukřižování Ježíše a jeho zmrtvýchvstání sama přebarvila na rudo.


Teprve až v 17. stol. se germánská tradice velikonočního zajíce, který byl po mnoho století také z důvodu své plodnosti spojován s jarem, propojila s myšlenkou, že je to právě on, který nosí vejce. Když němečtí imigranti osidlovali Novou Anglii v 18. a 19. století, vzali tuto tradici s sebou a ta se pak rozšířila do obecného povědomí, s zjemněním zajíce na králíka domácího. (Pozn. A byla pak navrácena do Evropy v barevnější a výraznější verzi, podobně jako vánoční stromeček.)


Velikonoce nám připomínají nejen křesťanské představy, ale i ty starší židovské a mimobiblické tradice.Tolik mé shrnutí.

 

Autor shrnovaného článku: M.Div. B.A. Brent Landau, Th.D. je religionista specializující se ranné křesťanství, obzvlášť na přesvědčení kolem narození Ježíše a jeho dětství a ranně křesťanské papyri.


(Fotografie z webu UT CLA)


 

Rychlé odpovědi

  1. Křesťanská tradice se odvíjí od připomenutí ukřižování Ježíše.

  2. Židovská tradice je připomenutím osvobození Židů z Egypta.

  3. Tzv. pohanské tradice jsou oslavami jara.

56 views0 comments

Comments


bottom of page