top of page
  • Writer's pictureClaire Klingenberg

Jak je to s tím pohlavím

Updated: Jul 29, 2022Rozhodla jsem se přeložit vysvětlení od bioložky a výzkumnice Rebeccy Helm, které mi pomohlo pochopit, že lidské pohlaví je mnohem komplexnější a komplikovanější věc, než jak jsem se to učila ve školce.


Ano, jsou gamety (pohlavní buňky) samčí a samičí. Ale tam celá problematika zdaleka nekončí.


"Vidím, že teď mnoho lidí mluví o biologickém pohlaví a genderu. A mnozí vykreslují biologické pohlaví jako velmi jednoduchou věc. Tak, když je to tak jednoduché, pojďme se podívat na biologické kořeny. Pojďme si promluvit o pohlaví.


Pokud něco trochu víte o biologii, tak nejspíše řeknete že biologické pohlaví je tvořeno chromozomy, XX pokud jste samice a XY pokud jste samec. Tohle je chromosomální pohlaví, ale je to biologické pohlaví? No...


Ve skutečnosti, je jen JEDEN GEN na Y chromozomu, který je pro pohlaví důležitý. Nazývá se SRY gen. Během lidského embryonálního vývoje protein SRY zapne geny asociované se samectvím. Mít SRY gen vás udělá genově samce. Ale je to biologické pohlaví?


Někdy se ten gen SRY odlípne od chromozomu Y a naváže se na chromozom X. Překvapení! Tak teď máte X s SRY a Y bez SRY. Co to znamená?


Chromozom Y bez SRY znamená, že jste fyzicky samice, chromozomálně samec (XY) a genově samice (žádné SRY). A chromozom X s SRY znamená, že jste fyzicky samec, chromozomálně samice (XX) a genově samec (SRY). Ale biologické pohlaví je jednoduché! Musí být nějaká další odpověď...


Geny, které se vážou k pohlaví, zapínají hormony na určitých místech lidského těla a recepci těchto hormonů buňkami po celém těle. Je toto kořenem biologického pohlaví?


Hormonální samec znamená, že produkujete "normální" hodnoty hormonů asociovaných s samectvím. Kromě určitého procenta žen, které mají vyšší hodnoty "samčích" hormonu než některé procento mužů. A opačně je to zase u "samičích". A...


... pokud jste ve vývinu, vaše tělo možná nevytváří dost hormonů odpovídajících vašemu genovému pohlaví. To vede k tomu, že jste geneticky samec nebo samice, chromozomálně samec nebo samice, hormonálně nebinární a fyzicky nebinární. No, ale buňky k tomu mají také co říct...


Možná jsou buňky odpovědí na otázku biologického pohlaví? Že ano? Buňky mají receptory, které "slyší" signál od pohlavních hormonů. Ale někdy tyto receptory nefungují. Jako mobil v nastavení nerušit. Zavoláte buňku a ony to nezvednou.


Co to všechno znamená?


Znamená to, že můžete být geneticky samec, nebo samice, chromozomálně samec, nebo samice, hormonálně samec, nebo samice, nebo nebinární, s buňkami které mohou slyšet, nebo neslyšet, samčí, nebo samičí, nebo nebinární zavolání. A to vše vede k tělu, které je samčí, nebo nebinární, nebo samičí.


Zkuste si sami nějaké kombinace. Vidíte, jak je to matoucí? Dokážete přesně určit, co je příčinou biologického pohlaví? Je fér podle toho někoho soudit?


Samozřejmě se lze odvolat na čísla. Můžete říct, že většina lidí je buďto muž nebo žena. Ale jako profesorka biologie vám mohu říct...


Že důvod, proč nenechávám své studenty podívat se na své chromozomy v rámci výuky je, že by mohli zjistit, že jejich chromozomální pohlaví neodpovídá tomu fyzickému. A během výuky není ten správný čas, kdy toto zjistit.


Biologické pohlaví je komplikované. Než budeme někoho diskriminovat na základě biologického pohlaví a identity, zeptejte se sami sebe: už jste viděli své chromozomy? Znáte geny osob, které milujete? Znáte hormony osob, se kterými pracujete? Víte, v jakém stavu jsou jejich buňky?


Jelikož odpověď očividně bude ne, prosím, buďte vstřícní, respektujte právo osob vám říct, kdo jsou a pamatujte, že sami nemáte všechny odpovědi. Znovu: biologie je komplikovaná. Vstřícnost a respekt nemusejí být komplikované."


Poznámka: Než mávneme rukou nad tím, že anomálie jsou anomální a že se to většiny netýká, je třeba si uvědomit, že cca 2 % osob do těchto anomálií spadají. To je jako bychom mávli rukou nad celou populací Mexika nebo Ruska (v rámci světové populace). Nebo nad celou populací zcela neslyšících. Nebo nad všemi lidmi se zrzavými vlasy nebo s zelenýma očima.Další info:


SRY gene

Swyer syndrome

46,XX Male Disorder of Sexual Development: A Case Report

Clinical Review: Klinefelter Syndrome--A Clinical Update

Male hypogonadism

Androgen insensitivity syndrome

Incorporating Sex As a Biological Variable in Neuropsychiatric Research: Where Are We Now and Where Should We Be?

High-resolution Analysis of Parent-Of-Origin Allelic Expression in the Mouse Brain

Beyond a Catalogue of Differences: A Theoretical Frame and Good Practice Guidelines for Researching Sex/Gender in Human Health

Beyond sex differences: new approaches for thinking about variation in brain structure and function

Sex determination and maintenance: the role of DMRT1 and FOXL2

Sex Redefined: The Idea of 2 Sexes Is Overly Simplistic

Stop Using Phony Science to Justify Transphobia

How Common is Intersex? An Explanation of the Stats.


A jaké to je, být intersex? What It's Like To Be Intersex


Původní text:

https://www.facebook.com/119810451513415/posts/1599492293545216/?d=n


4,821 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page