top of page
  • Writer's pictureClaire Klingenberg

Nedělní návody #4: Jaký je rozdíl mezi pohlavím a genderem?

Updated: Mar 18, 2021Ač by se mohlo z častého zaměňování těchto pojmů zdát, že se buďto jedná o to samé, nebo že jsou rozdíly příliš nuanční pro rychlé pochopení, opak je pravdou. Je pravda, že biologické pohlaví je komplexnější, než si běžně myslíme, a koncept genderu probíhá vývojem a není po celém světě stejný. Zůstává ale, že mezi těmito kategoriemi zásadní rozdíly jsou a je to matoucí, když jsou do českého kontextu překládány stejně a vnímány jako zaměnitelné.


Proto budou tyto #NedělníNávody věnovány tomu, jaký je rozdíl mezi biologickým pohlavím a genderem a doufám, že po přečtení uvidíte, že opravdu není možné, po poznání rozdílů, si je plést.

 

Biologické pohlaví (biological sex)

Biologické pohlaví je sada biologických vlastností člověka, které jsou jak fyzické (tělesné), tak fyziologické (funkce těla). Tuto sadu tvoří chromozomy, geny, hormony, buněčné receptory a reprodukční orgány. Není pravda, že by vždy byly všechny vlastnosti přiřaditelné jen na jednu "pohlavní hromádku", někdy dochází k kombinacím.

Vysvětlím:

  • Chromozomy "Chromozomální biologické pohlaví" se rozděluje jako chromozomy XX - samice, chromozomy XY - samec.

  • Geny "Genové biologické pohlaví" je určeno tím, zda je gen SRY na chromozomu Y nebo na chromozomu X. Geny spouštějí tvorbu hormonů vážících se k určitému pohlaví a starají se i to, aby buněčné receptory tyto hormony přijímaly.

Zde si vypomohu vysvětlením skrze úryvky z článku Jak je to s tím pohlavím:

Je jen JEDEN GEN na chromozomu Y , který je pro pohlaví důležitý. Nazývá se SRY gen.

Během lidského embryonálního vývoje protein SRY zapne geny asociované se samectvím.

Mít SRY gen z vás udělá genově samce. Někdy se ten gen SRY odlípne od chromozomu Y a naváže se na chromozom X. Co to znamená?

Chromozom Y bez SRY znamená, že jste fyzicky samice, chromozomálně samec (XY) a genově samice (žádné SRY).

A chromozom X s SRY znamená, že jste fyzicky samec, chromozomálně samice (XX) a genově samec (SRY).

  • Hormony "Hormonální biologické pohlaví" je určeno tím, jaké množství kterých hormonů produkujete. Tedy, hormonální samec produkuje běžné hodnoty hormonů přiřazované k samcům.

  • Buněčné receptory "Biologické pohlaví dle buněčných receptorů" se určuje dle toho, zda receptory přijímají signály od pohlavních hormonů.

A co to všechno znamená dohromady? Opět si vypůjčím vysvětlení z výše zmíněného článku:

Znamená to, že můžete být geneticky samec, nebo samice, chromozomálně samec, nebo samice, hormonálně samec, nebo samice, nebo nebinární, s buňkami které mohou slyšet, nebo neslyšet, samčí, nebo samičí, nebo nebinární zavolání. A to vše vede k tělu, které je samčí, nebo nebinární, nebo samičí.


Gender

Slovem gender nazýváme soubor charakterových vlastností, chování, přiřazovaných rolí a způsobů sebevyjádření, které v určitém bodu v čase a v kontextu určité kultury asociujeme s pojmy muž, žena, chlapec, dívka a s osobami, které nepatří do striktně vymezených kategorií. Toto chápání ovlivňuje, jak osoby vnímají sebe samy a jak vnímají ostatní. Spoluutváří mocenskou dynamiku ve společnosti.


Tedy, to že přiřazujeme chlapcům a dívkám, mužům a ženám, různé role, chování, ale i preference, oděv, schopnosti, koníčky, předpoklady a talenty jen na základě toho, co se domníváme, že je jejich biologické pohlaví, je součást našeho chápání genderu a genderových rolí. S osobami, které se vymykají čímkoliv ze zmíněného, včetně našeho binárního vidění pohlaví, si často nevíme rady a to se do našeho chování k nim promítá různými, bohužel i negativními způsoby.


Přitom, jen v rámci naší euro-americké kultury došlo k mnoha proměnám toho, co komu přiřazujeme.


Příklad 1: Dnes si boty na podpatku dáváme do kategorie "žena", přitom byly vytvořené pro muže. Původně je v 15. století nosili perští jezdci, aby jim nevyklouzávala noha z třmenů. Postupně se tento typ boty dostal do Evropy a benátská smetánka z nich udělala módu.


Příklad 2: Růžovou dnes vnímáme jako holčičí, přitom ještě v 20. letech 20. století byla vnímána jako chlapecká. Červená byla mužnou barvou mužů a růžová byla maskulinní varianta pro chlapce.


Příklad 3: Programování počítačů bylo v 60. letech bráno jako ženská práce. Bylo to vnímáno jako něco jednoduchého. Učitelství bylo až do konce 19. století zase práce mužská.

 

Tohle je tedy základní vysvětlení velmi komplexních pojmů, ale myslím, že už z něj je dost patrné, že slova pohlaví a gender se zaměňovat nedají. Teď už je snad jasné, že když Elon Musk prohlásil, že on a Grimes budou vychovávat syna jako "gender-neutral", neznamená to, jak bylo psáno v českých médiích, jako bez pohlaví. Stejně tak, když se žertuje o sedmdesáti pohlavích, už rozumíte, jak je to možné.


Pokud byl pro vás článek přínosem, dejte mi vědět zde v komentářích, nebo na sociální síti, kde jste na něj narazili.


 

Další infoA jaké to je, být intersex? What It's Like To Be Intersex

Recent Posts

See All

Σχόλια


bottom of page