top of page
  • Writer's pictureClaire Klingenberg

Mýty o interrupci

S nárůstem vlivu takzvaných pro-life organizací v Evropě dochází k otevření diskuze na toto téma. S tím přichází vytasení různých tvrzení a představ, ale i k migraci mýtů o interrupci z USA. Jelikož jsou sdělovány s velkou sebejistotou a začínají se brát jako skutečné argumenty v rámci diskuzi o interrupcích, je třeba se na ně zaměřit.


Začnu samotným slovem:

  • Interrupce je ve většině případů užívána ve smyslu lékařského zákroku

  • Potrat je ve většině případů užíván jako označení tělesného procesu vypuzení zárodku nebo plodu


Ano, v běžné konverzaci se začalo slovo potrat užívat jako označení obojího, nicméně je dobré znát rozdíl.


Ne, na interrupce nechodí hlavně holky po pařbě

Na interrupce chodí ve většině případů ženy, které už minimálně jedno dítě mají.


Interrupci podstupují i dívky a ženy, které neplánovaně otěhotněly kvůli nedostatečnému využití antikoncepce. Rozhodně ale interrupce není běžný povíkendový program sexuálně aktivních žen a dívek.


Některé dívky a ženy podstupují interrupci i ze zdravotních důvodů - svých anebo plodu. 1 % těhotenství je ektopických, tedy mimoděložních. Tato těhotenství se bohužel musí vždy ukončit, jelikož se časem stanou ohrožením života pro těhotnou osobu.


Závěr - pokud se nám osoba nesvěří, do důvodu, proč chce interrupci podstoupit, nám nic není. Představa, že omezením přístupu k bezpečné interrupci ty holky "spravedlivě" potrestáme, je zvrácená.


Ne, interrupce není vždy trauma

Některým dívkám či ženám se dokonce i uleví. Zda bude pro osobu interrupce traumatem se neodvíjí tolik od zákroku samotného, jako od přesvědčení kruhu blízkých. Tedy, interrupční deprese mají častěji osoby obklopeny anti-interrupčně smýšlejícím okolím.


Pozor na rozdíl

Postabortivní deprese/stres - skutečné. Může potkat některé ženy po podstoupení interrupce.


Postabortivní syndrom - smyšlený termín od pro-life. Má se jednat o psychické zhroucení každé osoby, která podstoupí interrupci. PAS není něco, co by uznávala lékařská či psychologická komunita. Ač byl PAS původně propagován jako psychický problém, jeho proponenti k němu připisují zvýšení rizika rakoviny prsu a spontánních potratů, aby jejich strašák byl mocnější.


Ne, interrupce nemá vždy za následek zdravotní problémy

Interrupce, jako jakýkoliv zdravotní zákrok, nese svá rizika, ale tato rizika jsou v skutku malá a točí se kolem zákroku samotného. Jediný dlouhodobý fyzický následek, jehož pravděpodobnost je minimální, může být pánevní zánět, pokud se při zákroku zánět v děloze vytvoří a neléčí.


Není pravdou, že by interrupce

❌ stěžovala další otěhotnění

❌ zvýšila pravděpodobnost rakoviny prsu


Ne, interrupce není jako odpojit osobu od přístrojů

Těhotná osoba není přístroj, ale je osobou s vlastní tělesnou autonomií a vlastním životem.


Můžeme se shodnout či neshodnout na tom, kdy život začíná. Nic to ale nemění na faktu, že nikdo z nás nemá povinnost obětovat své tělo nebo jeho část někomu jinému, byť i pro záchranu života - a to ani po naší smrti.


Naše tělo je naše. Nikdo se ho nemůže proti naší vůli zmocnit, ač má sebelepší úmysly.


Ne, zastánci práva na bezpečnou interrupci nejsou proti životu

Osoby, které jsou pro přístup k bezpečným interrupcím, chtějí, aby byl chráněn život těhotných osob.


Také chtějí, aby se interrupcím předcházelo. Nejlepší prevence interrupcí není jejich zákaz, ale prevence nechtěných těhotenství.


Tou je přístup ke kvalitní zdravotní péči, otevřená sexuální výuka s důrazem na komunikaci a konsent, informovanost o antikoncepci a destigmatizovaný přístup k ní.


Ne, země, které zakazují interrupce, nechrání životy

Země, které zakazují interrupce, ve skutečnosti jen brání přístupu k bezpečné interrupci a zaznamenávají u žen zvýšení úmrtí a celoživotní zdravotní komplikace.


Nad to, lékaři v těchto zemích se bojí poskytnout zákrok i osobám, které mají v sobě plod neschopný života, osobám, které těhotenství ohrožuje na životě, osobám, kde hrozí sepse z mrtvého plodu.


Často se šíří hoax, že země, které povolují interrupci v třetím trimestru, schvalují vraždy. Sami si ale odpovězte, zda osoba, která jde na interrupci v třetím trimestru, tam jde jen tak z srandy, či k tomu má velmi závažný důvod.


Na závěr

Ale co když si biologický otec přeje donošení plodu?

Pokud sám není těhotnou osobou, nemá žádné rozhodovací právo o tělu těhotné osoby. Diskuze o potenciálních potomcích je třeba mít před pohlavním stykem. Pokud si muž potomky nepřeje, je na něm, aby buďto využil antikoncepce, např. i vasektomie (je vratná). Pokud si naopak potomky přeje, je potřeba být s partnerkou na stejné stránce.


Pilulka "Po styku" (plán B) je taky interrupce

Ne, není. Pilulka "po" se stále řadí do antikoncepce, jelikož se bere po styku, než se stane osoba těhotnou. Potlačuje ovulaci a v 95 % případů zabrání otěhotnění.
Zdroje a další info:

92 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page