top of page
  • Writer's pictureClaire Klingenberg

Není tradiční jako tradiční... čínská medicínaSystém TČM vznikl pod taktovkou Mao Ce-Tunga v 50. letech minulého století. Mao a jeho lékař Li vytáhli ze zastaralých a neužívaných čínských medicínských učebnic myšlenku pěti elementů, která jim samotným přišla nesmyslná, a kodifikovali (1952) tzv. čínskou medicínu za účelem prezentování medicínského systému jako kompenzace nedostatku vzdělaných lékařů pro svých 500 miliónů obyvatel. Sám Mao tuto kodifikaci nazýval “To Jediné Lékařství” a „Nová Čínská Medicína”.


Kvůli zájmu ze západu, z důvodu romantizace východu, už v roce 1955 přejmenovali svůj nový systém na TČM – ale jen v angličtině – a začali ho nabízet jako bonus k novým smlouvám a dohodám se zahraničím.
Recent Posts

See All

Comments


bottom of page