top of page
  • Writer's pictureClaire Klingenberg

Placebo by proxy

Updated: Apr 12

Při diskuzi o altmed/pseudomedicínských směrech se často potkáme s argumentem "ale dítěti to zafungovalo" nebo "dávám to kočce". Znamená to tedy, že děti a zvířata jsou univerzální lakmusový papírek na testování funkčnosti altmed metod?


Ne. Pro kompletní pochopení, co se v těchto případech děje, se musíme vrátit k postům Placebo a Nocebo a Placebo a pseudomedicína.


Úleva, že se něco děje

Kdo vyhodnocuje, zda se dítěti udělalo lépe? Nejčastěji rodič. Pokud je dítě nemocné, rodič mu dá homeopatika či jinou formu pseudomedicíny a dítě se po několika dnech uzdraví, dost těžko rodič může odlišit, zda za tím stálo podání domnělé léčivé látky, či imunita dítěte.


Co ale víme s jistotou je, že rodiči se ulevilo, že něco udělal, že se nemocné dítě léčí, že je o něj postaráno. A tím se dostáváme k jádru pudla.


Placebo by proxy

Placebo by proxy je termín, kterým označujeme výsledek chování rodiče a pečovatele vůči nemocnému, což může mít vliv na prožívání symptomů nemocného a jejich viditelnost. To zase může zpětně ovlivňovat rodiče, pečovatele, i ošetřujícího.


Tedy, zaznamenané viditelné zlepšení může být výsledkem placebo efektu prožitém spíše blízkou osobou než dítětem či zvířetem samotným.


Detailněji

Tento efekt má tři složky:

  1. Rodič, blízká osoba, pečovatel, ale i ošetřující, dojdou k pocitu úlevy, že je dítěti či zvířeti pomáháno. Zklidní se, vznikne příjemnější atmosféra, na kterou jak děti, tak zvířata, pozitivně reagují. Vede to k zmírnění plačtivosti u dětí a nervozity jak u dvounohých, tak u čtyřnohých miláčků. Toto zklidnění pak může být interpretováno jako zlepšení stavu.

  2. Vyhodnocení účinnosti u dětí a zvířat nedělají děti a zvířata, ale ti, kteří látku podávají. Pokud tedy nemoc po nějaké době odezní či se dítě a zvíře začne chovat jinak, může podávající dojít k závěru, že jejich léčba zafungovala.

  3. Prožívání symptomů, obzvlášť bolesti, je vysoce individuální a proměnné. I u dětí a zvířat se dá zmírnit prožívání bolesti zaměřením pozornosti jinak a jinam.


Omezení

Bohužel, u příkladů rodičů, kteří svému dítěti omylem koupili homeopatický sirup proti kašli, který nezabral, vidíme, že samotná víra rodiče či pečovatele k uzdravení nestačí.


Znovu bohužel, někdy si pečovatelé neuvědomí, že jen proto, že oni sami se cítí lépe, neznamená, že chlupatí a nechlupatí pacienti jsou na tom lépe.


Na druhou stranu, efekt nepřímého placeba může být nápomocný celé rodině k zvládání chronické nemoci dítěte.


Odvrácená stránka

Jak nejspíš předpokládáte, pokud existuje efekt nepřímého placeba, existuje efekt nepřímého noceba?


Ano, existuje.


Nepřímé nocebo zase může zhoršit prožívání symptomů, což může vést k chybné interpretaci o zhoršení zdravotního stavu.


207 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page