top of page
  • Writer's pictureClaire Klingenberg

Cherchez la femme - (PARA)NORMÁLNÍ HISTORIE, Díl 1.

Updated: Feb 19, 2021

Můžete se podívat na mé první YouTube video, které se věnuje počátkům systematického paranormálního testování.


Kdy se systematicky začaly zkoumat paranormální jevy? Jaké byly osobnosti na počátku akademického a vědeckého zkoumání? Jak velkou roli v tom všem hrála obyčejná lidskost? Pojďme se podívat na počátek 20. století, na vyvolávání duchů, na Houdiniho, Arthura Conana Doyle, Minu "Margery" Crandon a další osobnosti.
185 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page