top of page
  • Writer's pictureClaire Klingenberg

Jak naložit s novou informací?

Updated: Mar 10, 2021Ráda říkám, že aplikace kritického myšlení na novou informaci je jako luštit hieroglyf.

Nejdřív vidíme celý obraz, ze kterého získáme nějaký dojem o významu. Pak ale musíme obraz rozdělit na jednotlivé části, porozumět jim a zjistit, co mi říkají jako celek. Zároveň je klíčové držet náš prvotní dojem na uzdě, aby nás nezavedl do slepé uličky.


V bodech:

  1. Rozebrat si novou informaci na její části / tvrzení

  2. Ohodnotit části po faktické stránce

  3. Vyhodnotit, zda a jak na sebe jednotlivá tvrzení navazují a jaký vytvářejí celek

  4. Informovat se o větším než nabízeném kontextu problematiky

  5. Zasadit do něj nově získanou informaci a zhodnotit, zda je reprezentativní, či manipulativní

  6. Po celou dobu si být vědom svého předporozumění a hlídat si, aby neúměrně neovlivňovalo vyhodnocování


Tento postup samozřejmě nelze uplatňovat neustále a na vše. Myslete ale na něj, než se rozhodnete informaci sdílet dál.


Další tipy, jak se nenechat nachytat tady.457 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page