top of page
  • Writer's pictureClaire Klingenberg

Jak reagovat na nepravděpodobná tvrzení od blízkých?

Updated: May 12, 2020V předchozích mini-manuálech jsme řešili, jak si ověřovat svůj názor, jak rozpoznat manipulace, či jak efektivně užívat Wikipedii. To vše bylo do jisté míry pod naší kontrolou. Stává se však, že nám přijde komentář, zpráva nebo mail od naší rodiny, našich přátel a známých, obsahující nepravděpodobná tvrzení a sdílející osoby od nás vyžadují reakci. Hodí se mít na tyto situace nějaký postup.


Nepravděpodobná tvrzení jsou ta, která jsou v rozporu s dosavadním poznáním a neopírají se o konkrétní, dohledatelné a ověřitelné důkazy.


  1. Zjistit skutečnost důkazu Než se vůbec pustíme do analýzy obsahu a to, do jaké míry odpovídá realitě, je dobré si zjistit, zda tvrzení bylo skutečně vyřčeno tím a tím, zda video skutečně pochází z místa a data, jak se tváří, že dokument, na který je odvoláváno, existuje. Když na nás někdo spustí: "A co říkáš na tohle?," vede nás to přijmout důkaz jako skutečný a reagovat na jeho obsah. Naprosto zbytečně pak sklouzáváme do černé díry.

  2. Zjistit kontext Týká se tvrzení skutečně dané problematiky, nebo bylo vyřčeno jako komentář k něčemu jinému a je sem přeneseno?

  3. Rozebrat tvrzení Pokud se probereme prvními dvěma body, je načase tvrzení rozebrat. Můžete si pomoci návodem Jak naložit s novou informací?

  4. Konfrontace Tato část je nejnáročnější, nejdelší a s nezaručeným výsledkem. Pokud vám záleží, abyste se sdílející osobou byli v dobrém vztahu, dejte si na komunikaci s nimi čas. Proveďte je celým vaším procesem. Vysvětlujte jednotlivé kroky a jejich odůvodnění. Pokud se jedná o citlivé téma pro sdílející osobu, projděte si tento proces nejdřív u nějakého tématu, kde se shodujete, abyste si ověřili jeho fungování. Při momentech střetu využívejte spíše otázek než direktivních tvrzení. Pokud umíte anglicky, můžete se procvičit v rámci projektu Street Epistemology.


Střety s blízkými jsou vždy náročné - jak na nervy, tak na čas, tak na váš vztah. Doporučuji si své bitvy vybírat a věnovat vaše síly jen těm lidem, u kterých vám na vztahu s nimi záleží. (Přiznám se, že sama se tohoto ale také zcela nedržím 😊).


803 views1 comment

Recent Posts

See All
bottom of page