top of page
  • Writer's pictureClaire Klingenberg

Kdo se má k čemu vyjadřovat?

Updated: Mar 15, 2021


"Problém, koho vybrat, aby se hodnotně vyjádřil k tématu, tu už byl před koronavirovou pandemií. Současná situace vrhla světlo na kámen úrazu mnohých médií - kdo je relevantní autorita?

S čím dál větším množstvím specializací a rozšiřování zásob odborných termínů je pro osoby mimo hlavní obor (ale někdy i v něm) náročné rozlišit, kdo je tedy v čem vlastně autoritou a jaké všechny podobory existují. Je na místě usouzení, že před pandemií mnozí netušili, že specializace jako immunolog, epidemiolog a virolog jsou zásadně rozdílné. Nad to, mnozí netušili, že v rámci virologie existuje molekulární virologie, evoluční virologie nebo třeba veterinární virologie. A to, že je někdo odborníkem v jedné poddisciplíně, neznamená, že je kompetentní se vyjadřovat k ostatním.

Ze strany médií (a nejen tam) je vnímání těchto nuancí klíčové pro co nejpřesnější informování veřejnosti a pro zamezení vytváření názorového guláše, který snižuje důvěru v odborníky jako celek. Bohužel, kvůli tlaku vyvěrajícího z potřeby generovat obsah a najít někoho, kdo něco řekne, jsou tyto nuance médii dost opomíjeny."


Celý článek ZDE

53 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page