top of page
  • Writer's pictureClaire Klingenberg

Ne, Nostradamus nepředpověděl koronavirus

Updated: Feb 19, 2021Když se dojde k nějaké důležité události, ze všech koutů světa přijdou zprávy, že tuto událost můžeme najít předpovězenou v různých, starých textech. I během pandemie koronaviru podobné zprávy na sebe nenechaly dlouho čekat. A bylo jen otázkou času, než se objeví Nostradamus.


Nostradamus žil v první polovině 16. století a zachovalo se nám od něj 942 proroctví, každé ve formě čtyřverší. Jeho proroctví se stala populární svou vágností, kvůli které si do nich můžeme promítnout téměř cokoliv.


Těmto typům proroctví, tedy textům, ve kterých najdeme smysl až po události, se říká postdikce.

Postdikce, neboli "popověď," je text, ve kterém vidíme předpověď událostí budoucích až poté, co se stanou.

A postdikce tvoří dobrých 100% proroctví. Samozřejmě, rozeznat nějakou podobnost mezi 500 let starým čtyřverším a současnými událostmi chce notnou dávku umu. Proto byla překvapující velmi konkrétní Nostradamova předpověď, která začala nedávno kolovat internetem a měla být předpovědí koronaviru.


V českém znění - překlad obrázku:

Nostradamus toto napsal v roce 1551!

Bude rok dvojčat (2020) z kterého vyvstane královna (corona), která přijde z východu (Čína) a která se bude šířit jako mor (virus) v temnotě noci, na zemi se sedmi kopci (Itálie) a přemění soumrak

člověka v prach (smrt), k zničení a zruinování světa. Bude to konec světové ekonomiky takové, jak jí známe.


Přestože tento obrázek nabírá na popularitě, toto proroctví není z pera Nostradama. Kromě toho, že není k nalezení v Nostradámových sbírkách, tento text nemá historii starší než několik měsíců. Kromě toho, není psané jeho stylem, tedy čtyrverším. A i když je to nově vytvořený text, autor se dopustil mnoha nepřesností, jak stylových, tak obsahových.


Podívejme se na jednotlivé řádky:

Nostradamus toto napsal v roce 1551!

  • Už tento řádek je problematický, Les Propheités byly vydány 1555

Bude rok dvojčat (2020)

na zemi se sedmi kopci (Itálie)

  • tady zjevně došlo k smíšení pověsti ŘÍma jako města vybudovaného na sedmi kopcí a představy, že Itálie je jen Řím - mimo to, Řím zdaleka není jediné město vybudované na sedmi kopcích (je jich kolem devadesáti)

Bude to konec světové ekonomiky

  • slovo ekonomika se v době Nostradáma používalo ve smyslu správy rozpočtu klášterů, v současném slova smyslu se začlo používat až o sto let později


Závěrem, nejenže se jedná o velmi špatnou napodobeninu Nostradámových proroctví, podobně jako jiná proroctví, je velmi nepřesné.

Recent Posts

See All

Detektor lži nedetekuje lež

Detektor lži, jak ho známe z detektivek a někteří i ze skutečného života, měří následující hodnoty: srdeční tep krevní tlak rychlost dechu kožní odpor (elektrodermální aktivita) Tím, že měří zároveň n

Comments


bottom of page