top of page
  • Writer's pictureClaire Klingenberg

Úterní úvahy #1: Politika jako zájem?

Updated: Mar 15, 2021


Politika není zájem.

Politika není zájmový kroužek. Není to cyklistika nebo záliba v luštění křížovek.


Politika určuje, jaké odvádíme daně, jaká máme práva jako zaměstnanci, jakou formou můžeme podnikat. Politika určuje podobu našeho školství a kvalitu našeho zdravotnictví.

Politika určuje jak vypadá naše příroda a jak s ní nakládáme.


Politka se netýká jen kroužku vybraných a zvolených, ale nás všech a to ve všech koutcích našeho života. Určuje vše, od toho, s kým můžeme uzavřít manželství, po to, k jakým potravinám máme přístup.

Apolitičnost je mýtus, pokud chcete žít v nějaké společnosti. I pokud v ní žít nechcete, podoba nadnárodní politiky a její důsledky vás dostihnou kdekoliv.

S nástupem demokracie jsme dostali falešný pocit jistoty, že se o politiku nemusíme zajímat a že se nás už týkat nemusí. Demokracie získána - o co víc se snažit?


Mnozí z nás mají tu výhodu, že je politika zajímat nemusí, jelikož nepatří do znevýhodněné skupiny. Pro mnohé z nás jsou problémy a životní komplikace ostatních jen teoretické. Nikdy ale nevíme, co se může stát - ať přímo nám, či osobám nám blízkým.


Zajímejte se o svět kolem sebe, ať se pak neocitnete v situaci, kdy se budete divit, jak aktivní byli ti, kteří bojují proti vašim zájmům či ideálům.Inspirováno poslechem přednášek Doris Kearns Goodwin.


36 views0 comments

Recent Posts

See All

Detektor lži nedetekuje lež

Detektor lži, jak ho známe z detektivek a někteří i ze skutečného života, měří následující hodnoty: srdeční tep krevní tlak rychlost dechu kožní odpor (elektrodermální aktivita) Tím, že měří zároveň n

Opmerkingen


bottom of page