top of page
  • Writer's pictureClaire Klingenberg

Úterní úvahy #1: Politika jako zájem?

Updated: Mar 15, 2021


Politika není zájem.

Politika není zájmový kroužek. Není to cyklistika nebo záliba v luštění křížovek.


Politika určuje, jaké odvádíme daně, jaká máme práva jako zaměstnanci, jakou formou můžeme podnikat. Politika určuje podobu našeho školství a kvalitu našeho zdravotnictví.

Politika určuje jak vypadá naše příroda a jak s ní nakládáme.


Politka se netýká jen kroužku vybraných a zvolených, ale nás všech a to ve všech koutcích našeho života. Určuje vše, od toho, s kým můžeme uzavřít manželství, po to, k jakým potravinám máme přístup.

Apolitičnost je mýtus, pokud chcete žít v nějaké společnosti. I pokud v ní žít nechcete, podoba nadnárodní politiky a její důsledky vás dostihnou kdekoliv.

S nástupem demokracie jsme dostali falešný pocit jistoty, že se o politiku nemusíme zajímat a že se nás už týkat nemusí. Demokracie získána - o co víc se snažit?


Mnozí z nás mají tu výhodu, že je politika zajímat nemusí, jelikož nepatří do znevýhodněné skupiny. Pro mnohé z nás jsou problémy a životní komplikace ostatních jen teoretické. Nikdy ale nevíme, co se může stát - ať přímo nám, či osobám nám blízkým.


Zajímejte se o svět kolem sebe, ať se pak neocitnete v situaci, kdy se budete divit, jak aktivní byli ti, kteří bojují proti vašim zájmům či ideálům.Inspirováno poslechem přednášek Doris Kearns Goodwin.


33 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page