top of page
  • Writer's pictureClaire Klingenberg

Kognitivní zkreslení

Updated: Apr 23, 2020Kognitivní zkreslení je zastřešující pojem pro různé způsoby chybného interpretování přijatých informací, vyvozování nepřesných úsudků a typy nelogického myšlení, které sestavují naší subjektivní realitu.


Kognitivní zkreslení se vytváří a nabalují s věkem a získanými zkušenostmi, které vytvářejí naše různá předporozumění, na základě kterých se můžeme rychle rozhodovat. Rychlé rozhodování je sice z krátkodobého hlediska praktické, ale nemusí být vždy správné a nebývá logické.


V současné době je popsáno přes sto typů kognitivních zkreslení, tedy přes sto způsobů iracionálního myšlení. Není možné myslet neustále 100% racionálně. Můžeme se ale poučit o našich různých chybách v myšlení a aktivně na sobě pracovat, abychom se jich dopouštěli méně. Informovat se o nich a hledat je u ostatních nestačí, je třeba začít u sebe.


Jak vidíte na horním obrázku, kognitivní zkreslení jsou rozdělena do kategorií a podkategorií. V následujících týdnech budu rozšiřovat vysvětlování jednotlivých kategorií v separátních článcích, které budu linkovat sem.Příliš mnoho informací 1. U jiných se chyby nacházejí lépe

188 views0 comments

Recent Posts

See All

Detektor lži nedetekuje lež

Detektor lži, jak ho známe z detektivek a někteří i ze skutečného života, měří následující hodnoty: srdeční tep krevní tlak rychlost dechu kožní odpor (elektrodermální aktivita) Tím, že měří zároveň n

Yorumlar


bottom of page